Søndag d. 21. oktober kl. 14:00 - 17:00

Der er svampetur i Vestskoven fælles med DN-Høje-Tåstrup, hvor vi mødes foran museet ved Kroppedal, Kroppedals Allé 1, 2620 Høje Tåstrup. Der er P-pladser ved museet. Vi har et par timer i Vestskoven og samler, hvad vi kan finde af anvendelige svampe. Der bliver afsluttende svampekontrol for dem, der vil have svampe med hjem at spise.

 

Turleder: Poul Evald Hansen og Lars Clark

Torsdag 1. November kl. 19:00 - Årsmøde med Maria Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

DN Albertslund Årsmøde i Galgebakkens Beboerhus. 

Galgebakken Torv 2 - 12a,  2620 Albertslund

Første del af mødet, der varer omkring en time, er en præsentation af DNs nye præsident Maria Gjerding, der vil fortælle om, hvordan DNs rolle er i løsningen af tidens store natur-, miljø- og klimaproblemer.

Maria er velkendt fra sit arbejde i Folketinget, hvor hun var en meget stærk stemme for naturens og miljø-ets interesser, og var nådesløs pågående og afslørende over for regeringens valne holdning til mange natur- og miljøspørgsmål.

På DNs repræsentantskabsmøde d. 7. april i år blev hun valgt til ny præsident for DN med henved ¾ af de afgivne stemmer, og hun var blevet anbefalet til posten både af den gamle præsident Ella Maria Bisschop og en lang række af DNs aktive. Maria har nu været i spidsen for organisationen et halvt års tid, og er blevet fortrolig med organisationen. Hun har til mål at besøge alle DNs knap 100 lokalafdelinger; og nu får vi så muligheden for at hilse på hende her i Albertslund.

 

Efter Marias oplæg følger DN-Albertslunds ordinære årsmøde med bestyrelsens beretning, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som foreskrevet i reglerne for årsmøder i DNs lokale afdelinger.

 

Mødet med Maria er et offentligt møde, hvor alle interesserede kan deltage. På det efterfølgende årsmøde skal man være medlem af DN og bosat i Albertslund for at kunne stille op og have tale- og stemmeret. Andre er velkomne til at overvære mødet som gæster.

26. december kl. 10:00 ved Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund.

Julefugletur. Vi går en rute på 5-6 km. i Vestskoven rundt om Herstedhøje og ser på, hvad der er af fugle, svampe og andre interessante ting. Efter turen kan man besøge Naturcentrets café. 

Turledere: Poul Evald Hansen og Lars Clark.

Bliv aktiv i DN i Albertslund

Vores bestyrelse er med i mange ting omkring natur, miljø og klima og har svært ved at overkomme alt det, vi synes er rigtigt og nødvendigt og spændende.

Vi undersøger og registrerer naturen i Albertslund og vi er aktive i det lokale samarbejde med Albertslund Kommune gennem Albertslund Naturgruppe, og vi samarbejder med Agendacentret og lokale aktive i bebyggelserne.

Vi vil godt være flere i bestyrelsesarbejdet, og du skulle overveje at blive aktiv her. Du kan tage skridtet fuldt ud og stille op for en 3-årig periode, eller du kan vælge at stille op som suppleant for det næste år, så du kan se, hvad det er.

Hvis du vælger at gå ind i arbejdet, kan du også benytte dig af DNs omfattende interne kursustilbud, der går under fællesbetegnelsen Naturens Universitet.

 

Mød derfor op til vores årsmøde d. 1. november kl. 19:00 i Galgebakkens Beboerhus. Her kan du høre nærmere og du kan også møde DNs nye præsident Maria Gjerding.

 

Har du brug for flere oplysninger, kan du få dem hos lokalformanden Poul Evald Hansen på 53614362 og mail poulevaldhansen@hotmail.com.