Biodiversitet nu

Biodiversitet hvor du bor. Danmarks Naturfredningsforening store biodiversitetsprojekt.

Biodiversitet er artsrigdommen og variationen i naturen.  Hvis der er mange forskellige  dyr, planter og svampe i et område, så har det en høj biodiversitet. – Vi arbejder for at sikre den danske natur og det danske miljø og tilstræber en natur, der er så rig som mulig, har så høj biodiversitet som mulig. – Der hvor der er høj biodiversitet oplever vi naturen som rig og inspirerende.

Danmark Naturfredningsforening har fået en stor bevilling på næsten 13 mio. kr.  til et projekt til undersøgelse af den lokale biodiversitet i kommunerne. Det kører i opstartfasen her i 2014 og skal køre i alle landets kommuner i perioden 2015-2020. Man behøver ikke være professor eller have hverken den store eller den lille ledvogtereksamen; projektet er lagt an, så alle naturinteresserede kan være med.

Man kan gå ind på siden www.biodiversitet.nu og læse om projektet og tilmelde sig, Indtastningsmodulet er meget brugervenligt og vil blive udviklet yderligere. Man kan downloade en app. så man kan indberette iagttagelser via sin i-phone eller smartphone, men selvfølgelig også via sin almindelige computer, når man har oprettet sig som bruger.

Undertegnede Poul Evald Hansen, der også er lokalformand for DN i Albertslund, er med i følgegruppen for projektet, og derfor ret tæt på. Du kan kontakte mig, hvis du vil vide mere; men hjemmesiden giver ret fyldestgørende oplysninger.