Vil du være med til at værne om din lokale naturperle? Brug et par timer på en gåtur med en rute efter eget valg i et fredet naturområde. Så er du med til at hjælpe naturen. 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, derfor passer vi godt på dem.

Har du lyst til at hjælpe med det, så kan du gennemføre et eller flere fredningstjek der sætter fokus på de fredede arealers tilstand –

 

Kontakt

Har du lyst til at tjekke en fredning eller flere, så kontakt Jens Hansen på tlf. XX XX XX XX eller på pærekøbing@dn.dk 

Vi glæder os til at se dig.