To trediedele af Albertslunds areal udgøres af Vestskoven, som blev anlagt fra 1967. Efterhånden er der her på de tidligere gartneri- og landbrugsjorder kommet en dejlig skov med høje træer, store sletter, bakkelandskaber  og søer. Vestskoven er blevet et åndehul på den københavnske vestegn.

 

 

Kringelstien går bl.a. gennem de høje graner nord for Risby. (foto Inge Andersen).

 

Der er efterhånden mange rådyr i Vestskoven. Her er et rålam fotograferet på en mark nord for Risby. (foto Jørgen Jørgensen).

 

I den nordligste del af Vestskoven ligger Orkidevej med store, gamle træer. (foto Inge Andersen).

 

Skovvej gennem høj bevoksning. (foto Inge Andersen).

 

Harrestrup mose. (foto Inge Andersen).

 

Aktivitetshytter bag Herstedhøje centret. Forrest i billedet en sten med navnet på  den gård, som tidligere lå her . (foto Inge Andersen).

 

Udsigtn fra toppen af Herstedhøje mod øst. Midt i biledet ses Albertslund Lilleskole og bagved Herstedøster industrikvarter. (foto Inge Andersen).

 

Udsigt fra Herstedhøje mod vest. (foto Inge Andersen).

 

Om sommeren græsser mange får omed lam på Herstedhøje.

                              

 Solnedgang over Herstedhøje. (foto Inge Andersen).  

 

Vinter på Herstedhøje. Kælkebakken er dejlig.(foto Jørgen Jørgensen).

 

Sikken idyl på Herstedhøje.(foto Jørgen Jørgensen).

 

Skadens landingsplads. (foto Jørgen Jørgensen).

 

 

Nordøst for Risby har vi en fold med det skotske højlandskvæg. Det blev indført i slutningen af 1960-erne. (foto Mogens Lethraborg).

 

Hvert åt fødes der ca. 30-40 kalve. (foto Mogens Lethraborg).

 

Det er flotte dyr. (foto Jørgen Jørgensen).

 

 Syd for Risby findes  søen Stuekær. Den er opstået ved at de gamle markdræn er blevet ødelagt af træernes rødder. (foto Inge Andersen).

 

Albertslund kommunes naturmedarbejder Henriette Voigt fortæller om Stuekær. Henriette står lige der, hvor skovvejen tidligere gik../foto Inge Andersen).

 

Et gammelt, kroget træ i den østlige ende at Stensletten.(foto Mogens lethraborg).

 

Brændenælder.(foto Inge Andersen).